Om NDAF

Våre medlemmer er dyrepleiere, klinikkassistenter og teknisk / administrativt ansatte tilknyttet veterinærmedisin. I tillegg er mange dyrepleierstudenter medlemmer av foreningen.
NDAF ble startet i 1991 (da med annet navn, FD-T/A). Målsettingen er å gi tilbud om kurs og oppdatering til dyrepleiere og klinikkassistenter på landsbasis. I tillegg vil NDAF være et samlende punkt for personell tilknyttet veterinærmedisin.

Det vi jobber med i dag:

 • Arrangere fagkurs
 • Utgivelse av medlemsbladet ”Tidskritft for Norsk dyrepleier- og asssistentforening”
 • Holde kontakten med den internasjonale dyrepleierforeningen IVNTA og dermed også holde oss oppdaterte om yrket i utlandet.
 • Formidle hospiteringsmuligheter i utlandet
 • Være pådriver i videreutviklingen av dyrepleierutdanningen
 • Innholdet i dyrepleiernes autorisasjon og dermed også den vernede tittelen
 • Være et samlingspunkt for alt personell tilknyttet veterinært arbeid
 • Utgivelse av stipender til etterutdanning

Som medlem får du:

 • Rabatt på kurs arrangert av NDAF
 • Medlemsbladet ”Tidskrift for Norsk dyrepleier- og assistentforening” 5-6 ganger i året
 • Muligheten til å få stipend til etterutdanning
 • Veiledning og støtte i arbeidsspørsmål
 • Muligheten til å påvirke hva vi skal jobbe med i foreningen