Nyheter

INFORMASJON VEDRØRENDE SAMMENSLÅING AV NDAF OG FAGFORBUNDET

Skrevet den 22.10.2019

Norsk dyrepleier- og assistentforening har de siste årene jobbet sammen med Fagforbundet mot en fusjon. Hensikten med fusjonen var å samle fagmiljøet og fagforeningen for å styrke vår posisjon og gi et bedre tilbud for dyrepleiere og klinikkassistenter.

Den 14.08.19 fikk vi fremlagt det endelige tilbudet med et alternativ om å utvikle samarbeidet. Dessverre var ikke tilbudet som forventet og vi ønsker ikke en fusjon før vi er sikre på at fagmiljøet blir ivaretatt og at våre medlemmer får et tilbud vi er fornøyd med. Derfor vil vi fremover jobbe for å styrke vårt samarbeid med Fagforbundet og skape et godt fundament for en eventuell senere sammenslåing.

I den forbindelse vil vi fra år 2020 starte med normal medlemskontingent igjen. Alle som ønsker å være medlem bes om å melde seg inn på nytt via våre nettsider.

Mens vi jobber med å lage en god samarbeidsavtale ber vi om tålmodighet med tanke på medlemsfordeler og hvordan foreningen skal jobbe fremover. Det vil mest sannsynlig komme endringer innenfor det neste året, men det er ennå for tidlig å legge frem noe konkret.

Med vennlig hilsen Styret i Norsk dyrepleier- og assistentforening.

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."