Bli medlem

Basis informasjon

Jeg er:Er du student?

Bemerkning, ris eller ros?

Priser for medlemskap

    Hovedmedlem: 500,-Studentmedlem: 300,-

Som medlem får du...

  • det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift for Norsk dyrpeleier- og assistentforening" 5-6 ganger i året (produseres IKKE for øyeblikket)
  • billigere kursavgift på alle kurs arrangert av NDAF
  • mulighet for stipender til videreutdanning
  • mulighet til å få Hills sin ærespris for dyrepleiere (Her kreves det innsats av deg!)
  • mulighet til å være med å påvirke yrket inn i fremtiden
  • 15 % rabatt hos www.gymo.no på personlig utstyr til helsepersonell