Tidsskrift

Nedenfor er eksempler på artikler fra vårt medlemsblad, Tidsskrift for Norsk dyrepleier- og assistentforening. Denne sendes ut elektronisk til våre medlemmer 5-6 ganger i året.