Nyheter

NDAF skal fusjonere med Fagforbundet

Skrevet den 03.02.2018

Kjære medlemmer,

NDAF skal fusjonere med Fagforbundet i 2018. Dere vil dermed ikke lenger få tilsendt faktura på medlemskontingent fra oss. Dersom du allerede er medlem i Fagforbundet er du nå også NDAF medlem selv om du ikke betaler en separat kontingent til oss. Dersom du var medlem i NDAF og ikke i Fagforbundet vil du bli kontaktet for å høre om du vil melde deg inn. Vi oppfordrer alle å fagorganisere seg.

Vi produserer ikke medlemsblad for øyeblikket da Jacqueline Tawse for fratrådt sin stilling som redaktør. Vi håper på sikt å ha en ny og enda bedre versjon av medlemsbladet til dere, da vi nå kan samarbeide med Fagforbundet om produksjon og utsendelse av denne.

Vi beklager at ikke alt er helt på plass enda i forbindelse med fusjonen, men vi ber om deres forståelse i denne overgangsperioden.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe.

Mvh Styet

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."