Nyheter

NDAF fusjonert med Fagforbundet

Skrevet den 03.02.2018

Kjære medlemmer,

NDAF ble fusjonert med Fagforbundet 1.1.2018. Dere vil dermed ikke lenger få tilsendt faktura på medlemskontingent fra oss. Dersom du allerede er medlem i Fagforbundet er du nå også NDAF medlem selv om du ikke betaler en separat kontingent til oss. Dersom du var medlem i NDAF og ikke i Fagforbundet vil du bli kontaktet for å høre om du vil melde deg inn. Vi oppfordrer alle å fagorganisere seg.

Vi produserer ikke medlemsblad for øyeblikket da Jacqueline Tawse for fratrådt sin stilling som redaktør. Vi håper på sikt å ha en ny og enda bedre versjon av medlemsbladet til dere, da vi nå kan samarbeide med Fagforbundet om produksjon og utsendelse av denne.

Vi beklager at ikke alt er helt på plass enda i forbindelse med fusjonen, men vi ber om deres forståelse i denne overgangsperioden.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe.

Mvh Styet

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."