Nyheter

Endring i regler rundt autorisasjon som dyrepleier for Hansenberg studenter

Skrevet den 08.02.2016

NDAF har i dag mottatt nyheten om at Mattilsynet har gjort endringer for hvem som kvalifiseres til å søke om autorisasjon til å jobbe som dyrepleier i Norge.

Vi var forberedt på at dette mest sannsynlig kom til å skje da det ble vedtatt å omgjøre dyrepleierstudiet til en bachelorgrad, men ikke så kjapt.

Vær vennlig å gi beskjeden videre til klinikkene rundt omkring.

Vi er behjelpelige med spørsmål, og har fortløpende kontakt med Mattilsynet.

BEMERK: Dette vil ikke gi konsekvenser for de som allerede er tildelt autorisasjon.

For mer informasjon, besøk http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/autorisasjon_og_lisens.276

Se ellers vedlagt brev.

Last ned tilhørende fil

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."