Nyheter

Undersøkelse om lønnsforhandliner og utdanning

Skrevet den 15.05.2014

Fagforbundet ønsker informasjon om status for lokale lønnsforhandliner på klinikkene og gjennomføring av skolegang på Hansenberg skole, for de som har gjennomført denne. Undersøkelsen tar kun noen få minutter å gjennomføre, og vi håper så mange som mulig svarer. Svarfrist er 28. mai.

Du finner undersøkelsen her.

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."