Nyheter

Sertifiseringsordning for atferdskonsulenter

Skrevet den 07.10.2013

NDAF har vært i kontakt med Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr (NAS) angående deres sertifiseringsordning for atferdskonsulenter.

NAS har utarbeidet en sertifiseringsordning for atferdskonsulenter, som består av både teoretiske og praktiske krav. Disse må oppfylles for å bli sertifisert som atferdskonsulent av NAS.

Det er i utgangspunktet krav om høyskole- eller universitetsutdannelse tilsvarende minimum bachelorgrad. NAS har gjort unntak fra teorikravet om bachelorgrad for dyrepleiere, ettersom deres utdannelse er relevant for atferdskonsulent.

Punkt 4.1 forklarer dette nærmere:

"Dyrepleiere med 150 stp godkjennes. Tenkt studieløp her er at dyrepleieren har 120 studiepoeng fra dyrepleierutdanningen, samt 5 studiepoeng fra hvert de seks ovennevnte emnene eller tilsvarende emner" 

Dette avsnittet tyder på at dyrepleiere utdannet i Danmark ikke oppfyller teorikravene for sertifisering. 

NAS har bekreftet til NDAF at autorisasjon som dyrepleier (uavhengig av studiepoeng) tilfredsstiller teorikravet, sammen med de seks modulene (se link til hele ordningen for nærmere informasjon om disse).

Hele sertifiseringsordningen finner du her

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."