Nyheter

Forskriftsendring skal hindre stikkskader og infeksjoner

Skrevet den 11.09.2013

Endringene skal blant annet hindre skader og infeksjoner ved bruk av kanyler i helsevesenet. De nye kravene gjelder likevel alle bransjer hvor det er fare for smitterisiko ved bruk av spisse eller skarpe gjenstander.

Formålet med endringene er å hindre skade og infeksjon ved bruk av spisse eller skarpe gjenstander. Endringene er gjort i kapittel 6 om biologiske faktorer og omfatter risikovurderingen, opplæring og informasjon, vernetiltak og avfallshåndtering.

På bakgrunn av risikovurderingen er det nå et krav at det ved håndtering av spisse eller skarpe gjenstander skal benyttes utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer. Det er nye krav til plassering av avfallsbeholdere, og plasthylsen som sitter på alle nye kanyler i Norge skal ikke settes tilbake på kanylen etter at den er brukt.

De nye kravene gjelder innenfor alle bransjer der det er arbeidstakere som kan være utsatt for smitterisiko ved bruk av spisse eller skarpe gjenstander.

For mer info se her: Arbeidstilsynet  og Lovdata

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."