Nyheter

Kunngjøring høstkurs

Skrevet den 10.09.2013

Det blir dessverre ikke NDAF høstkurs for dyrepleiere og klinikkassistenter i år. Dette ble avgjort på styremøte 9. september. Pga redusert kapasitet i styret, og mangel på folk i kurskomiteen, ble dette dessverre avgjørelsen. Vi jobber nå frem mot et bra vårkurs i 2014, og videre høstkurs i 2014. Engasjer deg gjerne i kurskomiteen (interesse kan meldes til post@ndaf.no)! Håper å se deg på neste kurs!

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."