Nyheter

Innkalling til årsmøte

Skrevet den 26.03.2013

Årsmøtet i Norsk dyrepleier- og assistentforening avholdes den 27. april kl 12:30 i fellesauditoriet på Norges veterinærhøgskole. 

Agenda:

 

1.   Godkjenning av innkalling

 

2.     Valg av ordstyrer, referent, samt to personer til å undertegne protokollen, to personer til stemmetelling

 

3.     Godkjenning av saksliste

 

4.     Presentasjon og godkjenning av årsberetning

 

5.     Presentasjon og godkjenning av regnskap for 2012

 

6.     Presentasjon og godkjenning av budsjett for 2013

 

7.     Presentasjon og godkjenning av handlingsplan

 

8.     Fastsetting av kontingent for 2014

 

9.        Valg av nye ordinære styremedlemmer

 

10.   Valg av varastyremedlemmer

 

11.   Valg av valgkomité

 

12.   Innkommende saker

 

Innkommende saker må være styret i hende innen 13. april.  Saker som ønskes fremmet sendes på e-post til post@ndaf.no, merk med tittelen ”Årsmøte”

Endelig saksliste presenteres på våre hjemmesider 20. april.

 

Vel møtt!

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."