Nyheter

Årsmøtet i NDAF valgte styre

Skrevet den 31.03.2012

"Nytt" styre er valgt!

Endringene fra sist:

Katja Frost og Heidi Netland har gått ut. 

Anette Tøgard, tidligere styremedlem, har overtatt som sekretær. Tidligere sektretær Annette Rücker har nå rollen som styremedlem.

Inn har kommet Karine Simonsen Jakobsen (kasserer) og Solveig Midtbø (varamedlem)

Les mer om styret her

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."