Nyheter

Årsmøte 10. mars, agenda

Skrevet den 02.03.2012

 

Created by fCoder Graphics Processor

 

Årsmøte i Norsk dyrepleier- og assistentforening

10. Mars 2012

Agenda:

 

 1. Godkjenning av innkalling

 

 1. Valg av ordstyrer, referent, samt to personer til å undertegne protokollen, to personer til stemmetelling

 

 1. Godkjenning av saksliste

 

 1. Presentasjon og godkjenning av årsberetning

 

 1. Presentasjon og godkjenning av regnskap for 2011

 

 1. Presentasjon og godkjenning av budsjett for 2012

 

 1. Fastsettelse av medlemskontingent

 

 1. Godkjenning av vedtekter

 

 1. Presentasjon og godkjenning av handlingsplan

 

 1.  Valg av nye ordinære styremedlemmer

 

 1. Valg av varastyremedlemmer

 

 1. Valg av valgkomité

 

 1. Innkommende saker

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

 • Ordinært medlem: kr 500,-
 • Student medlem: kr 300,-
 • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

 • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
 • får mulighet for stipend til etterutdanning.
 • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."