Nyheter

Nettside oppdateringer

Skrevet den 02.09.2010

Vi har oppdatert våre nettsider på design og innhold den siste tid. Vi har fått lagt til nytt innhold her og der på siden.

Nå kan du bli kjent med hvem som sitter i Styret i NDAF.

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."