Nyheter

Informasjon om tittelbruk og autorisasjon

Skrevet den 05.12.2011

NDAF har laget et informasjonsark om autorisasjon og bruk av tittelen dyrepleier. Se her.

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."