Nyheter

Rett til å bruke tittelen dyrepleier

Skrevet den 23.07.2011

Rett til å bruke beskyttet tittel - dyrehelsepersonell - veterinær- og andre dyrehelsetjenester
Dyrehelsepersonell har enerett til å bruke visse titler.

  • Bare personer med autorisasjon eller lisens som dyrepleier kan kalle seg dyrepleier eller noe annet som er egnet til å bli forvekslet med dyrepleier

  • Retten innebærer et forbud for personer som ikke er dyrehelsepersonell. Forsettlig eller uaktsomt brudd på forbudet er straffbart

Regelverk: Dyrehelsepersonelloven, § 16, jf. § 37

For utdannet personale uten autorisasjon er riktig tittel klinikkassistent inntil man har fått autorisasjon fra mattilsynet.

For søknad om autorisasjon som dyrepleier se her.

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."