Nyheter

Nytt styre valgt

Skrevet den 02.05.2011

På årsmøtet 10.april 2011, ble det valgt nytt styre i Norsk dyrepleier og assistentforening.

Vi sier takk for mange års jobb som leder fra Astrid Hardie som nå overlater oppgaven som leder til Eileen Josefsen  fra Lørenskog Dyreklinikk.

I tilegg gikk Christian Kummernes og Jorunn E. Østbø ut av styret. Disse har også gjort en stor jobb.

Nye medlemmer i styret er Heidi Netland som går ut av studentvervet og inn på ordinær styreplass og Anette Tøgard fra NVH.

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."