Nyheter

Innførsel av hund og katt fra Sverige - Midlertidig reseptfritak for Droncit

Skrevet den 20.03.2011

Statens legemiddelverk har med virkning fra 14.03.2011 gitt midlertidig unntak fra kravet om resept for minste pakning av Droncit tabletter til behandling mot revens dvergbendelorm. Bakgrunnen for vedtaket er blant annet å unngå problemer de problemer som kan oppstå med hensyn til å gjennomføre rettidig behandling.

Droncit inneholder praziquantel som virker mot denne parasitten. Tabletten - 50 mg til hund og katt- kan nå kjøpes reseptfritt på apotek. Bakgrunnen for vedtaket er kravet om at alle hunder og katter som innføres til Norge skal behandles mot revens dvergbendelorm i løpet av de siste 48 timer før innførselen.

Det er finnes andre preparater med praziquantel i kombinasjon med andre virksomme substanser. Disse produktene er beregnet på behandling av blandingsinfeksjoner med ulike typer av parasitter. De er derfor ikke omfattet av reseptfritaket.

Legemidler mot revens dvergbendelorm kan også kjøpes uten resept på apotek i Sverige.

Link til mattilsynet

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."