Nyheter

Autorisasjon for Hansenberg elever

Skrevet den 09.03.2011

Avklaring fra Mattilsynet  - NDAF har i brevs form datert 18.2.2011 fått bekreftelse fra Mattilsynet om at elever som tar veterinærsygeplejer-utdanningen ved Hansenberg skole og kan dokumentere fullført utdanning vil gis norsk autorisasjon som dyrehelsepersonell etter søknad.

NDAF er fornøyd med at Mattilsynet har avklart dette, men presiserer at dette er en betalingsutdannelse og at videre støtte pr. dags dato ikke er bekreftet av Lånekassen.

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."