Nyheter

Nyheter fra VKM

Skrevet den 13.01.2011

VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET (VKM) 10.1.2011

Vurdering av risiko for dårlig dyrevelferd ved hold av visse arter reptiler og amfibier i private hjem

Eksotiske dyr er ingen ensartet gruppe, men felles for artene som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert, er at det kreves høy kompetanse blant dyreeierne om hold og stell av den enkelte arten for å unngå at dyrene lider. Noen arter, spesielt amfibiene, krever forsiktig håndtering for å unngå å bli skadet. Mange av artene kan dessuten smitte mennesker med sykdom om en ikke er nøye med hygiene.
 

Det er konklusjonen i en risikovurdering som VKM har utført på oppdrag for Mattilsynet.


Bakgrunnen for oppdraget er at Landbruks- og matdepartementet har bedt Mattilsynet om å foreslå en liste over reptiler og amfibier som eventuelt skal bli tillatt å holde i private hjem.  Mattilsynet vil legge risikovurderingen fra VKM til grunn i sitt arbeid med en anbefaling til Landbruks- og matdepartementet.

 

Les mer og last ned risikovurderingenDette er VKM

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) foretar uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet av forhold som har å gjøre med trygg mat og spørsmål knyttet til dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk. I tillegg gjør VKM miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning, og kan også selv ta opp saker på eget initiativ. Les mer på VKMs nettsider www.vkm.no

 

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."