Nyheter

Nytt for Hansenberg elever

Skrevet den 08.12.2010

Nytt for hansenbergelever som signerte avtale med hansenberg før 30, juni 210. Se: http://www.fagforbundet.no/forsida/seksjonene/sst/Yrkesgrupper/Dyrepleier/?article_id=57761

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

  • Ordinært medlem: kr 500,-
  • Student medlem: kr 300,-
  • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

  • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
  • får mulighet for stipend til etterutdanning.
  • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."