Autorisert dyrepleier søkes til fast stilling ved Ranheim Dyreklinikk.

Ranheim Dyreklinikk er en ren smådyrklinikk for hund og katt, beliggende i Trondheim, Norge. Trondheim er en av Norges største byer, med både urbane tilbud og gode muligheter for friluftsliv på sjø og land. Dyreklinikken er nystartet og vi søker nå etter engasjerte medarbeidere som vil være med på å forme klinikkens innhold og egen arbeidsplass.

Klinikksjefen er eneste godkjente spesialist veterinær innen spesialiteten «smådyrsykdommer – hund og katt» i Trondheimsregionen/Trøndelag, og har fra før mange års erfaring med smådyrklinikkdrift.

Vi har 410 kvadratmeter med klinikkbygg, med lettvint atkomst både med bil og buss. Klinikklokalene er nyoppussete og flotte, med velfungerende romløsninger, stor operasjonssal og pre-operasjonsrom, samt adskilte avdelinger for hund og katt og rehabiliteringsavdeling med vanntredemølle.

Klinikken er velutstyrt med bl.a. laboratorium, digital røntgen/tannrøntgen samt utstyr for kikkhullskirurgi og ultralydundersøkelser, og vi har egen autorisert øyelyser og sertifisert rehabiliteringsterapeut.

Vi søker etter en positiv og serviceinnstilt medarbeider som er innstilt på å jobbe nøyaktig og selvstendig, og med et ønske om å tilby et godt dyrehelsetilbud i team med resten av våre fagorienterte medarbeidere.

Anestesi, herunder gassanestesi, vil være en viktig del av vår hverdag, og det er ønskelig med erfaring innen fagfeltet, men ingen absolutt betingelse.

Vi har en spennende periode foran oss, og du må påregne en allsidig arbeidshverdag med et bredt spekter av gjøremål der det er viktig å være effektiv og løsningsorientert. Det vil i det daglige klinikkarbeidet ligge muligheter til egen faglig utvikling, og målrettet etterutdanning vil bli satt i system.

Stillingen vil tillegges noe lederansvar og ansvarsområder i klinikken vil bli satt ut fra søkerens kvalifikasjoner.

Vi har 7% pensjonsinnskudd og stillingen avlønnes generelt etter tariff, men for søker med den rette kompetansen og de rette kvalifikasjonene tilbyr vi årslønn på 400 000 ved full stilling.

Søknad med CV sendes til klinikksjef Anne Mette Knutsen på anne.mette@ranheimdyreklinikk.no innen 22.april.

Søknader vil bli løpende vurdert, med tiltredelse etter nærmere avtale.

http://www.ranheimdyreklinikk.no/

Søknadsfrist

22.04.2018

Kontaktperson

Anne Mette Knutsen

Ranheim Dyreklinikk

Vikelvfaret 4

7054 Ranheim