Dyrepleiere ved smådyrklinikken – 5 faste stillinger – Ref.nr. 17/05425

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Dyrepleiere ved smådyrklinikken - 5 faste stillinger - Ref.nr. 17/05425

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Smådyrklinikken, utvider vi vår stab av dyrepleiere. I den anledning søker vi nå etter dyktige og engasjerte medarbeidere for tilsetting i faste stillinger på 85%. Deltakelse i turnus er obligatorisk for stillingene.

Ved instituttet arbeider det ca. 125 nsatte, fordelt på tre seksjoner. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av doktorgradsstipendiater og spesialistkandidater, forskning innenfor fagområdet samt være en viktig nasjonal henvisningsenhet. Instituttet bidrar også med informasjon og tjenester til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Arbeidssted er Adamstuen frem til flytting til Ås i 2020.

Arbeidsoppgaver

 • Pleie av inneliggende pasienter og assistanse ved undersøkelser og behandling av pasienter
 • Veiledning og undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter
 • Prøvetakinger, klargjøring av pasienter før operasjon og overvåking av pasienter under og etter operasjon
 • Overvåking av intensivpasienter
 • Hygienearbeid

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Dyrepleierutdannelse (norsk autorisasjon, senest pr juni 2018)

Det er ønskelig med:

 • Kunnskap om og erfaring med håndtering og stell av dyr
 • Erfaring med overvåking av pasienter før, under og etter operasjoner.
 • Kunnskap innen anestesi, smertebehandling og intensivbehandling
 • Arbeidserfaring som dyrepleier og etter- og videreutdanning innen dyrepleierfaget generelt

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Godt håndlag med dyr

Det er ønskelig med:

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Positiv holdning og løsningsorientert innstilling

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Spennende fagmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Privat barnehage for barn i alderen 0-6 år

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme 22, lønnstrinn 36 - 52 (NOK 357.100-451.3000) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved driftsleder Jannicke Thom, jannicke.thom@nmbu.no, driftleder Cecilia Hals, tlf 67 23 23 55, e-post: cecilia.hals@nmbu.no

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via jobbnorge.no. Søknadsfrist 17.12.2017

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2%). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist

17.12.2017

Kontaktperson

Jannicke Thom / Cecilia Hals

NMBU Veterinærhøgskolen

Ullevålsveien 72

0454 Oslo